Petr Šípek

Welcome

To The Jungle 

„Nothing is perfect except life“

Vítejte

Narodil jsem se v roce 1980 do česko-německé rodiny z Východních Čech. Od mládí mě přitahovala příroda ve všech jejích podobách. Chtěl jsem nejdříve být zahradníkem, pak ochráncem přírody. Díky blízkosti zoo a několika lidem co pracují s dětmi a mají rádi přírodu, nakonec pracuju jako odborný asistent na PřF UK.

I was born in 1980 into a Czech-German family from Eastern Bohemia. Since my childhood I was attracted by nature in all its forms. I wanted to be a gardener first, then a conservationist. Thanks to the proximity of a Zoo and several people working with young minds, I turned to be an assistant professor at the faculty of Science, Charles University

Raději fotografovi neříkejte, že pohyb neexistuje

Život je cyklus nekonečných změn…

Nakonec si to příroda vždycky udělá posvém….

Rád fotím –  trochu se to vymklo kontrole, vážně …

Landscape

Krajina otevírá naše srdce a tříbí naši mysl

Landscape opens our heart and shapes our soul…

Macro & wildlife

Krása je v detailu i velikosti, krása je v každém, netvora nevyjímaje

The beauty is in the detail and size, the beauty lies even in the beast

Vzdělávání

Život je o poznání, vzdělání a o změnách…
Life is about cognition, education and transformation…

Expedice

Malawi 2022

Třítýdenní cesta za poznání diversity „hřejivého srdce afriky“, jak svoji zemi nazývají samotní obyvatelé Malawi.

A three week journey to to the warm heart of Africa.

 

Keňa 2020

Mezi vlnami covidové pandemie se povedlo téměř nemyslitelné, rodinná poznávací cesta do Keni.

In betwen the waves of global pandemy we managed to visit Kenya.

Sicílie a Malta 2021

Podzim 2021 přinesl 2 krátké cesty do středomoří.

Autumn 2021 brought two short trips to the Mediterranean.

Jihoafrická republika 2014, 2017 & 2019

Tři cesty za poznáním bezobtalé fauny Jižní Afriky.

Three trips to investigate the invertebrete fauna of South Africa.

Hledání. Nacházení. Dílo.

Vážně = CVMedia