O mně

About Me
Od narození do přítomnosti o budoucnosti

Narodil jsem se v roce 1980 do česko-německé rodiny z Východních Čech. Od mládí mě přitahovala příroda ve všech jejích podobách. Chtěl jsem nejdříve být zahradníkem, pak ochráncem přírody. Díky blízkosti zoo a několika lidem co pracují s dětmi a mají rádi přírodu, nakonec pracuju jako odborný asistent na PřF UK. Studium zoologie mě dovedlo na zajímavá místa téhle planety, tak jsem začal fotit. Začínal jsem s analogovým Canonem EOS 500 od táty. Na svoji první digitální zrcadlovku jsem si vydělal mapování raků v našich potocích. Moje záliba v bezobratlých, především šestinohých tvorech směrovala moji tvorbu k makrofotografii, rád ale fotím i wildlife a krajinu.

Díky svému původu jsem zvyklý se na věci dívat spíše z nadhledu. Ač jsem se podílel na objevu několika nových druhů hmyzu a pavoukovců, je mojí hlavní misí přibližovat tajemný svět bezobratlých široké veřejnosti. Ať již při své pedagogické činnost na univerzitě, v rámci Biologické olympiády nebo ve veřejném prostoru. Poznání je totiž jedinou zbraní proti lhostejnosti, která ničí pestrost krajiny i života v ní. Fotografie je důležitým prostředkem tohoto sdělení.

This is My Story

I was born in 1980 into a Czech-German family from Eastern Bohemia. Since my childhood I was attracted by nature in all its forms. I wanted to be a gardener first, then a conservationist. Thanks to the proximity of a Zoo and several people working with young minds, I turned to be an assistant professor at the faculty of Science, Charles University Studying zoology took me to interesting places on this planet, thus photography became a logical option. I started with my dad’s analogue Canon EOS 500. Later I bought my first DSLR from money earned by a crayfish-monitoring survey. Because of my passion for invertebrates I engaged in macrophotography, but I shoot also wildlife and landscapes.

Due to my origin, I’m used to looking at things from above. Although I was involved in the discovery of several new insects species, my main mission is to bring the mysterious world of invertebrates closer to the general public. Whether during your teaching activities at the university, within the Biological Olympiad or in a public space. Knowledge is the only weapon against indifference, which destroys the diversity of the landscape and life in it. Photography is an important mean of this message.

CV

Svůj čas dělím mezi rodinu; vědeckou a pedagogickou práci na PřF UK, popularizační a vzdělávací aktivity pro veřejnost a své koníčky mezi které patří fotografie, chov hmyzu a pozorování života v přírodě.

Profesional CV

 Petr Šípek, PhD, MSc. 

Orcid:  https://orcid.org/0000-0002-2769-2217

Scopus author ID: 21733765300

ResearcherID: M-6920-2017

CURRENT POSITION: assistant professor, Faculty of Science, Charles University

EDUCATION:

Faculty of Science, Charles University, Prague, MSc. – 2005; Ph.D. – 2010

EMPLOYMENT:

Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University,  Lecturers (since 2006-2009)

Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University,  Assistant professor (since 9/2009)

MAIN RESEARCH INTERESTS: Taxonomy, evolution and ecology of Pleurostict Scarab beetles; insects communities and heterotrophic succession on carrions od small vertebrates;

uncut grass areas as compensation measures for insect communities in production hay meadows: changes in insect biomass production and diversity

ACADEMIC APPOINTMENTS:

Member of the Academic Senate, Faculty of Science, Charles University in Prague (2009-2010),

Board member of the Czech Biological Olympiad (since 2009)

INTERNATIONAL STAYS:

British Natural History Museum, London, UK , three visits, altogether (7weeks): 2008-2010

Canadian Food inspection agency, Ottawa, Canada 2009, 3 weeks

University of Nebraska state museum Lincoln, USA, 2009 1 week

The Smithsonian collection Washington, Washington, 1 week 2009

FIELD RESEARCH ABROAD (selected expeditions):

India, 6 expeditions expeditions, 12 months altogether since 2002, South Africa, 3 expeditions,  8 weeks, since 2014, Mindanao Island, Philippines, 3 weeks: 2017, Malawi 2022, 3 weeks

LANGUAGE SKILLS: English; German, Slovak, basic spoken Hindi

RESEARCH GRANTS: principal investigator of 5 projects from the Charles University Grant Agency (Gauk), Project supervisor for 3 project from the Charles University Grant Agency, 2 projects from the EU Synthesys grant agency.

TEACHING: teaching of 3 subjects and 2 practical courses and 5 field courses at Charles University in Prague.

STUDENT SUPERVISION: supervisor of 6 undergraduate theses  and 4 PhD students (+20 finished: 11 Bc theses, 7 Msc. theses, 2 PhD theses).

OTHER ACTIVITIES: Co-organizer of Immature Beetles Meeting since 2007, Main curator of the “Great insect exhibition – an exhibition of living invertebrate fauna of Czech republic (since 2013). Popularisation in media and via presentation living invertebrates at specialized occasions; lectures in various secondary and high schools or for public; implementation of local conservation projects.

PUBLICATION ACTIVITY: 31 papers in ISI-covered journals, 3 papers in other peer-reviewed journals, co-author of one monograph chapters (11 in Czech). up-to-date list: https://scholar.google.cz/citations?user=fzuCkUIAAAAJ&hl=en 

7 most important publications from the last 7 years:

 Vendl T., Šípek P. & Kratochvíl L. (2018). Hidden complexity in the ontogeny of sexual size dimorphism in male-larger beetles. Scientific reports IF: 4.259

 Vondráček D., Fuchsová A., Ahrens D, Král D. & Šípek P. (2018) Phylogeography and DNA-based species delimitation provide insight into the taxonomy of the polymorphic rose chafer Protaetia (Potosia) cuprea species complex (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) in the Western Palearctic. PLoS ONE 13(2): e0192349. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192349 IF: 2.806

 Eberle, J; Sabatinelli, G; Cillo, D; Bazzato, E; Sipek, P; Sehnal, R, Bezdek, A; Kral, D; Ahrens, D (2019) A molecular phylogeny of chafers revisits the polyphyly of Tanyproctini (Scarabaeidae, Melolonthinae). Zoologica Scripta, 48, pp: 349-358 DOI: 10.1111/zsc.12337

 Šípek P., Fabrizii S, Eberle T & Ahrens D. 2016: A molecular phylogeny of rose chafers (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) reveals a complex and concerted morphological evolution related to their flight mode. Molecular Phylogenetics and Evolution 101: 163-175 IF: 3,792

 Ahrens D., Fabrizi S., Šípek P. & Lago P. (2013). Integrative analysis of DNA phylogeography and morphology of the European rose chafer (Cetonia aurata) to infer species taxonomy and patterns of postglacial colonization in Europe. Molecular phylogeny and Evolution 69: 83-94. IF:3,792

 Šípek, P. & Král, D. (2012) Immature stages of the rose chafers (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae): a historical overview. Zootaxa 3323: 1-26. IF: 1,060

 Vendl T., Kratochvíl L, & Šípek P. (2016). Ontogeny of sexual size dimorphism in the hornless rose chafer Pachnoda marginata (Coleoptera:Scarabaeidae: Cetoniinae). Zoology 119; 481-488

V rámci svého mimovědeckého působení se podílím na různých popularizačních projektech včetně komunikace s médii o aktuální hmyzí tématice a organizace aktivit pro mladé biology:

Projekty a popularizace

Mezi mé oblíbené činnosti patří práce s veřejností. Pomocí fotografií a ukázek živých členovců se snažím bourat zažité  mýty o našich bezobatlých sousedech. S kolegy z PřF UK a Národního muzea organizuju například Velkou výstavu bezobratlých (např. zde, covidová on-line verze zde i zde). Jako odborný konzultant jsem se podílel jsem se i na několika uměleckých projektech (divadelní hra Mezní stav, režírovaná paní Barbarou Herz; studentský film Beautiful solution, režisérky Elišky Cílkové).

Dále se podílím na propagační popularizační činnosti České společnosti entomologické, akcí pořádaných popularizační platformou přírodovědci.cz

Od roku 2019 se podílím na organizaci letního odborného soustředění Biologické a Chemické olympiády Běstvinka.